SPØRGSMÅL OG SVAR OM VANDVÆRKET

Spoiler title
Fra februar 2020 bliver grunden forberedt til byggeriet. Hovedentreprenøren starter med at arbejde i april 2020.
Spoiler title
I foråret/sommeren 2021 forventer vi, at vandværket står klar til at producere de første dråber drikkevand. Når vandværket er færdigt, bliver der hen over grunden anlagt en offentlig sti, der fører til Landsbyskoven.
Spoiler title
Vi forventer, at vandpriserne i vores område stiger i de kommende år. Ved at bygge vores eget vandværk og hente vand op fra egne kilder får vi en besparelse i forhold til det drikkevand, som vi køber fra andre.
Spoiler title
 Vi forventer at etablere seks grundvandsboringer nord og syd for vandværket, hvoraf nogle bliver placeret i Landsbyskoven, der beskytter boringerne mod forurening.

I 2020 og 2021 bliver der flere steder i kommunen nedgravet nye vandledninger for at transportere grundvandet til vandværket. I nord bliver det fra Toftevænget, under Ishøj Stationsvej, forbi Hundeskoven og under Ishøj Bygade frem til vandværket. I syd kommer vi til at grave langs Pilemøllevej fra København-Ringstedbanen og op til vandværket.

Her kan du læse om, hvordan grundvandsboringerne kommer til at se ud.

Spoiler title
Vandværket bliver forberedt til, at vi i løbet af nogle år kan levere blødt vand til borgerne i Ishøj. Du kan læse mere om blødt vand her.
Spoiler title
Grundvandet i området har en fin kvalitet og skal kun iltes og filtreres, inden det kan benyttes som drikkevand. Du kan læse mere om drikkevandets kvalitet her.
Spoiler title
Vi overholder støjgrænserne.

Vandværket bliver ubemandet og støjer ikke nævneværdigt i det daglige. Jævnligt vil der komme personale forbi for at holde øje med driften, og i særlige tilfælde kan der være behov for en lastbil til værket.

I byggeperioden vil der være “almindelig byggelarm” fra byggepladsen samt lastbilkørsel til og fra grunden, normalt oftest om morgenen.

I forbindelse med etablering af grundvandsboringer og nedgravning af vandledninger kommer der lastbiler via Toftevænget, Ishøj Bygade og Pilemøllevej, normalt oftest om morgenen. 

Spoiler title
Vandværket finansieres via de takster, som Ishøjs borgere og virksomheder betaler for drikkevandet.
Spoiler title
Generelt forventer vi, at vandpriserne i vores område stiger i de kommende år. Ved at vi bygger vores eget vandværk og henter vand op fra egne kilder, opnår vi en besparelse i forhold til det drikkevand, vi køber fra andre.
Spoiler title
Ja, det forventer vi at fortsætte med. Vi har fået tilladelse til at indvinde 800.000 m3 grundvand om året. Ishøjs borgere og virksomheder bruger ca. 1.100.000 m3 drikkevand om året. Derfor forventer vi, at vi fremover fortsat skal købe ca. 300.000 m3 drikkevand årligt af HOFOR.
Spoiler title
Sidste år indhentede vi tilbud på byggeri af vandværksbygningen, men det blev alt for dyrt. Vi har derfor ændret i forskellige forudsætninger og indhentet nye tilbud, som har gjort projektet markant billigere.
Spoiler title
På grund af forholdsreglerne i forhold til coronavirus kan vi desværre ikke deltage i de arrangementer, som vi havde planlagt. Vores bedste mulighed for at informere løbende er derfor via vores nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig her.

Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os. Hvis du kender til et arrangement, hvor det er relevant, at vi deltager, hører vi meget gerne fra dig.