VI BYGGER NYT VANDVÆRK

Det flotte nye vandværk kommer til at ligge i Ishøj Landsby på grænsen mellem landsbyen og skoven.

I 2020 og 2021 bygger vi nyt vandværk på Pilemøllevej 1, der ligger på hjørnet mellem Pilemøllevej og Ishøj Bygade. Vandværket kommer til at ligge ideelt i forhold til grundvandet ved Tranegilde Mark, der endnu ikke udnyttes til drikkevand. 

I løbet af 2021 vil Ishøjs nye vandværk pumpe ca. 800.000 m3 grundvand op om året til Ishøjs borgere.
Det er vand i så fin kvalitet, at det kun kræver iltning og filtrering, inden det kan drikkes.

Vandværket er tænkt enkelt og funktionelt, samtidig med at det komplementerer og tager hensyn til den omkringliggende natur. Værket får flotte, håndlavede tegl på facaden, og de fleste af de store træer, der omkranser grunden, bliver bevaret. En offentlig sti hen over grunden vil føre til den nye Landsbyskov, når vandværket står færdigt i 2021. Fra stien vil forbipasserende kunne kigge ind i vandværket gennem de store facadevinduer.

Vi er klar til fremtiden

Vandværket bliver klargjort til fremtiden med den nyeste teknologi, lave driftsomkostninger og med mulighed for om nogle år at levere blødt vand, der indeholder mindre kalk. Værket bliver indrettet, så vi kan lave rundvisninger og undervisning for skoleklasser samt interesserede borgere.

Generelt forventer vi, at vandpriserne i vores område stiger i de kommende år. Ved at bygge vores eget vandværk og hente vand op fra egne kilder får vi en besparelse i forhold til, hvis vi fortsætter med at købe al vores vand fra andre kommuner.

Vi graver også andre steder i kommunen

Vi forventer at etablere seks grundvandsboringer nord og syd for vandværket. Nogle af boringerne placerer vi i Landsbyskoven, der beskytter boringerne mod forurening.

For at kunne transportere grundvandet ind til vandværket kommer vi i 2020 og 2021 til at grave nye vandledninger ned flere steder i kommunen. I nord bliver det fra Toftevænget, under Ishøj Stationsvej, forbi Hundeskoven og under Ishøj Bygade frem til vandværket. I syd kommer vi til at grave langs Pilemøllevej fra København-Ringstedbanen og op til vandværket.

TV-Ishøj var på besøg på en guidet rundvisning på vores nye vandværk. Se med her.