VANDKVALITET

Forsynings- og forbrugeransvar 

Vandkvaliteten i Danmark er meget høj. Der findes grænseværdier for en lang række stoffer, hvilket bliver kontrolleret og overholdt, inden vandet sendes fra forsyningen til forbrugeren.

Vandforsyningen er ansvarlig for drikkevandskvaliteten frem til forbrugernes grundskel. Forringelser af drikkevandskvaliteten, der skyldes forbrugernes egne installationer, er vandforsyningen derfor ikke ansvarlig for, men vandforsyningen giver gerne råd og vejledning, hvis der er problemer eller spørgsmål. Vandledninger på privat grund er vandforsyningen heller ikke ansvarlig for.

Vandet, der leveres af Ishøj Vand, produceres af HOFOR, på Regnemark og Thorsbro vandværker. HOFOR udtager prøver og analyserer vandets kvalitet hver dag året rundt. Se yderligere detaljer om vandkvaliteten her.

Fra 2021 leveres vandet fra Ishøjs eget vandværk.

Herunder kan du læse den seneste vandanalyserapport fra ledningsnettet i Ishøj:

Analyserapport af vandkvalitet fra Regnemarks ledningsnet 2019

Det er en god idé at have en kande med vand stående i køleskabet – så har du altid friskt og koldt vand, og du undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt. Vandet i kanden bør udskiftes en gang dagligt.

Mineralvand fremstilles (ligesom drikkevand) i langt de fleste tilfælde af grundvand, men kvaliteten skal ikke leve op til de krav, der stilles til drikkevandet. Ofte kan mineralvandet ikke leve op til disse krav – fx. kan det samlede saltindhold ligge langt over de krav, der stilles til drikkevand.

Vandet fra vandhanen er underlagt en løbende kontrol, så man altid kan være sikker på, at drikkevandet lever op til de høje kvalitetskrav, vi stiller i Danmark. Så med mindre man har et ønske om, at der skal være brus i vandet, eller det skal have smag af citron, lime eller lignende, kan det anbefales at drikke vandet fra vandhanen.

Tilmed er prisen på mineralvand langt højere end prisen på drikkevand fra hanen.