Priser 2021

Her kan du se priser for 2021:

Vand 2021

Vand kr. 10,26
Afgift til staten kr. 6,37
Moms kr. 4,16
I alt kr. 20,79

Spildevand 2021

Kloak kr. 26,65
Moms kr. 6,66
I alt kr. 33,31

I alt 2021 54.10 kr. inkl. moms/m3

Priser for anlægs- og driftsbidrag – Ishøj Vand 2021.

Bemærk, at Ishøj Forsyning pr. 1. januar 2021 har indført gebyr på kr. 100,00 for manglende tilmelding til PBS-Service.

Standardtilslutningbidraget til Ishøj Spildevand indeksreguleres årligt. For 2021 er prisen 53.587,02 kr. ekskl. moms. (kr. 66.983,78 inkl. moms).

Ishøj Forsynings opgaver finansieres via brugerbetaling. Priser fastsættes af bestyrelsen. Du vil hvert år modtage fire a conto rater for forbrugsafgifter inkl. en årsafregning.