Priser 2020

Her kan du se takster, bidrag og afgifter for 2020:

Vand 2020

Vand kr. 12,08
Afgift til staten kr. 6,18
Drikkevandsbidrag kr. 0,19
Moms kr. 4,61
I alt kr. 23,06

Spildevand 2020

Kloak kr. 28,15
Moms kr. 7,04
I alt kr. 35,19

Takst i alt 2020 kr. 58.25 inkl. moms/m3

Priser for anlægs- og driftsbidrag – Ishøj Vand 2020 – Se takster her.

Standardtilslutningbidraget til Ishøj Spildevand indeksreguleres årligt. For 2020 er prisen 53.132,46 kr. ekskl. moms. (kr. 66.415,58 inkl. moms).

Ishøj Forsynings opgaver finansieres via brugerbetaling. Priser fastsættes af bestyrelsen. Du vil hvert år modtage fire a conto rater for forbrugsafgifter inkl. en årsafregning.