BESTYRELSEN

Byrådet har den 1. januar 2018 udpeget fem politiske medlemmer til bestyrelsen i Ishøj Forsyning. Derudover har borgerne valgt to forbrugerrepræsentanter, der er med til at understrege arbejdet med at varetage forbrugernes interesser i bestyrelsen.

Det er vigtigt med lokalkendskab
– Rent vand i hanen og afledning af spildevand er en selvfølge, siger Ebbe Rosenberg, der er bestyrelsesformand i Ishøj Forsyning. – Vandet skal kunne leveres så billigt som muligt, og forsyningssikkerheden skal være høj. Det er vigtigt, at vi i bestyrelsen har lokalkendskab, sådan at vi – når vi fx arbejder med rammerne for vores mange miljøopgaver – kan træffe de rigtige langsigtede beslutninger ud fra en helhedsbetragtning, der kommer gennem vores kendskab til Ishøj.

Det er nødvendigt, at vi tilpasser os vores foranderlige og uforudsigelige klima, og det ønsker vi at gøre på en måde, hvor vi reducerer vores klimaaftryk, understøtter lokal vækst og skaber nye grønne job. På den måde skaber vi den højeste merværdi for vores forbrugere – både for nutiden og fremtiden.

Bestyrelsen i Ishøj Forsyning består af:

Bestyrelsesformand,
Ole Beckmann Skourup,
oba@ishoj.dk

Næstformand,
Ebbe Rosenberg,
ero@ishoj.dk

 

 

Bestyrelsesmedlem,
Henning Bjerre,
bjerrehenning@gmail.com

 

 

Bestyrelsesmedlem,
Poul Jørgensen,
poj@ishoj.dk

 

 

Bestyrelsesmedlem, 
Steen Skovhus,
sk@steenskovhus.dk

Forbrugerrepræsentant,
Ib Hansen,
ih@ishoejby.dk

 

 

Forbrugerrepræsentant,
Per Meyer Jepsen,
pmjepsen@gmail.com

 

Ishøj Forsyning står for alle renoverings- og anlægsopgaver inden for vores område, ligesom vi har ansvaret for drift og vedligeholdelse af forsyningens vandledninger, pumpestationer, afløbsledninger, regnvandsbassiner og bygværker. Vores mål er at sikre, at du altid har rent vand i hanen og får afledt dit spildevand på en sikker og miljømæssigt forsvarlig måde.

 

Vi ønsker, at vores information til dig som forbruger er lige så ren, klar og gennemsigtig som vores vand.

På nyhedssiden kan du læsemere om de projekter, vi arbejder med.