OM FORSYNINGEN

Ishøj Forsyning blev etableret i 2010 som følge af vandsektorloven. Forsyningen varetager nu alle opgaver med at forsyne kommunens borgere med vand og sikre afledning af spildevandet.

Ishøj Forsyning står for alle renoverings- og anlægsopgaver indenfor området, ligesom vi har ansvaret for drift og vedligeholdelse af forsyningens 75 km vandledninger, kloaksystemets 137 km afløbsledninger, 2.800 brønde, 13 regnvandsbassiner og 196 bygværker.

Vi har udgivet en brochure, som fortæller mere om Ishøj Forsyning samt vores opgaver, mål og ambitioner. Se vores profilfolder.