KLIMATILPASNINGSPROJEKTER

Klimatilpasning af Strandområdet

Byer verden over er ramt af et stigende antal oversvømmelser og kraftige storme som følge af klimaforandringerne. Det gælder også i Ishøj, der som kystnært område er særligt udsat. Vi har et stigende behov for effektive, holdbare løsninger, der er på forkant med klimaforandringerne, så vi kan håndtere og skærme mod de store mængder af vand, der kommer nedenfra, ovenfra og udefra.

Klimsikring langs Store Vejleå

Vand kender ikke kommunegrænser. Derfor har seks forsyningsselskaber i Ishøj, Vallensbæk, Høje Tåstrup, Albertslund, Glostrup og Brøndby i fællesskab løst opgaven med at sikre mod oversvømmelse af ejendomme og oplandet langs Store Vejleå.

Landsbyen og Landsbyskoven

Landsbysøen og -skoven er et godt eksempel på, hvordan et klimatilpasningsprojekt kan få bekymringer om skybrud og oversvømmelser af Ishøj Landsby, Ishøj Sø og industriområdet til at gå hånd i hånd med en løsning om attraktive naturområder og en udvidelse af infrastrukturen.

Tranebakkens bassin

Tranebakkens bassin er et teknisk anlæg, som modtager
regnvandet fra de omkringliggende veje og boliger
ved Tranebakken. Vandet renses inden det kommer til
bassinet. Fra bassinet ledes vandet videre ud til St. Vejleå.