SPØRGSMÅL OG SVAR

1. Hvornår kan der stemmes?
Selve valget afholdes i perioden 27. november til 3. december 2017.

2. Kan man stemme uden NemID?
Nej, valget er elektronisk og foregår ved hjælp af en Valgportal på Ishøj Forsynings hjemmeside. For at sikre valget mest muligt anvendes NemID som primær procedure for validering af stemmeafgivelse. Du skal derfor logge ind på valgportalen ved at anvende NemID.

3. Kan der stemmes med fuldmagt?
Nej. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

4. Kan man stemme ved personligt fremmøde?
Ja. Du kan henvende dig hos Ishøj Forsyning, Baldersbækvej 6 og der benytte en PC til elektronisk afstemning. Afstemningen foregår elektronisk. Det vil sige, at der kan stemmes med egen NemID (se punkt 2).

5. Hvordan stemmes?
Man stemmer ved at gå ind på Ishøj Forsynings hjemmeside og vælge punktet FORBRUGERVALG på forsiden. Her skal man vælge underpunktet valgportal (Virker kun i valgperioden fra den 27. november til den 3. december) 

6. Kan man stemme til valget pr. mail?
Nej. Det er ikke altid muligt at identificere en person på baggrund af en e-mailadresse.

7. Hvor mange kandidater kan man stemme på, og hvor mange stemmer har man?
Én repræsentant for hver stemmeberettiget bolig- eller erhvervsenhed, der aftager ydelser fra Ishøj Forsyning, kan afgive én stemme på én kandidat. Stemmer flere fra samme forbrugssted, afvises alle stemmer.

8. Hvem kan stemme på kandidaterne?
Kunder, dvs. bolig- eller erhvervskunder med individuel afregning til forsyningen, som på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager vand- eller spildevandsforsyningsydelser fra Ishøj Forsyning.

Brugere, dvs. bolig- eller erhvervsenheder uden individuel afregning til forsyningen, f.eks. lejere, som på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager forsyningsydelser fra Ishøj Forsyning.

9. Hvad er en boligenhed, og hvordan stemmer man?
Boligenheder omfatter beboelseslejligheder med eget køkken med indlagt vand og afløb, herunder ejerlejligheder.

En stemmeberettiget boligenhed repræsenteres af én myndig fysisk person, som har bopæl på adressen. Hvis ingen har bopæl på adressen, repræsenteres boligenheden af ejeren af boligenheden.

Hvis der bor flere myndige personer i samme boligenhed, er det op til disse at afgøre, hvem af dem der afgiver stemme på vegne af boligenheden.

10. Hvordan stemmer sommerhus- og fritidshusejere?
Sommerhuse repræsenteres af én ejer, der er myndig. Hvis der er flere myndige ejere, er det op til disse at afgøre, hvem der afgiver stemme på vegne af sommerhuset.

En person, der ønsker at afgive stemme på vegne af et sommerhus eller fritidshus og er vandaftager, kan stemme, hvis personen er myndig og kan tegne enheden eller har bemyndigelse til at stemme på vegne af enheden fra den eller de personer, der kan tegne enheden.

Valget er elektronisk og foregår ved hjælp af en valgportal på Ishøj Forsynings hjemmeside. For at sikre valget mest muligt anvendes NemID som primær procedure for validering af stemmeafgivelse. Du skal derfor logge ind på valgportalen ved at anvende NemID.

11. Hvad er en erhvervsenhed og hvordan stemmer man?
Erhvervsenheder omfatter sammenhængende arealer i en erhvervs- eller institutionsbygning, hvortil der er særskilt adgang, uanset om arealet er udstykket efter lov om ejerlejligheder.

En person, der ønsker at afgive stemme på vegne af en erhvervsenhed skal være myndig og enten selv kunne tegne erhvervsenheden eller have bemyndigelse til at stemme på vegne af erhvervsenheden fra den eller de personer, der kan tegne erhvervsenheden.

De tegningsberettigede personer er ofte direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

Valget er elektronisk og foregår ved hjælp af en valgportal på Ishøj Forsynings hjemmeside. For at sikre valget mest muligt anvendes NemID som primær procedure for validering af stemmeafgivelse. Du skal derfor logge ind på valgportalen ved at anvende NemID.